Please enable JS
 • Bu Durumdan
  Faydalanmaya
  Hazır mısınız ?

  Hedef: Varılacak yer yapılması tasarlanan iş, amaç.

  Strateji: İzlem, önceden belirlenen amaca ulaşmak için tutulan yol. 

  Taktik: İstenen sonuca ulaşmak amacıyla izlenen yol ve kullanılan yöntemlerin tümü

Referanslarımız